Historie koupaliště v Miroslavi

Podle dostupných pramenů byl iniciátorem výstavby koupaliště Okrašlovací spolek v Miroslavi, který byl na oboujazyčný ustaven po první světové válce z původního, pouze německého názvu (Verschőnerungsverein). K vybudování koupaliště bylo nutné překonat řadu problémů. Především šlo o získání pozemků Na Chmelnici, kde bylo nakonec koupaliště postaveno.

Stavba proběhla v červnu až srpnu 1929 poté, co obec věnovala k tomuto účelu částku 100 000 Kč. Okrašlovací spolek rovněž upravil vycházkové cestičky s pevnými lavičkami na odpočinek v lese u koupaliště (tzv. Grosswaldu). V lese býval rybníček a pramenil zde potok, který zásoboval bazén vodou. Jak můžeme vidět na dobových fotografiích ze třicátých let, byla plovárna velmi hojně navštěvována a její budovy se vyznačovaly zajímavou architekturou, která lahodí i oku dnešního pozorovatele.

Dle pamětníků byla plovárna na začátku padesátých let nějakou dobu mimo provoz pro svůj špatný technický stav. Jak vzpomínají tehdejší žáci ZŠ Miroslav, na přelomu let 1949/1950, chodili jako brigádníci pomáhat s hloubením studny vedle plaveckého bazénu. Do té doby se voda doplňovala pouze přirozeným přítokem z potoka, který tudy protékal, a studna měla sloužit k zlepšení výměny vody v bazénu.

Plovárna Miroslav po 2. světové válce

V roce 1954 byl odsouhlasen akční plán, jehož součástí byla i oprava koupaliště. Za tímto účelem byla ustanovena zvláštní komise, která získala brigádníky i finanční prostředky (30 000 Kčs od státu a 8 434 Kčs sbírkou mezi občany). Při této akci velmi pomohla školní mládež a zvláště Státní traktorová stanice Miroslav, která také převzala koupaliště do správy. Pravděpodobně v průběhu 50. let byly v rámci snah o zúrodňování nevyužívané půdy provedeny meliorační práce, které postupně odvedly vodu z lesa nad koupalištěm. To nakonec vedlo k vyschnutí potoka, který původně přiváděl do koupaliště vodu. Proto bylo v pozdějších letech možné napouštět koupaliště pouze vodou ze studny a později z městského vodovodu.

Plovárna měla vysokou návštěvnost od konce války až do 90. let a konala se tam i řada oblíbených kulturních akcí. V roce 1972 provedl podnik komunálních služeb, jako svou největší investici toho roku, úpravu koupaliště s nákladem 255 000 Kč. Následně procházelo koupaliště dalšími opravami a úpravami včetně instalace bazénové filtrace ve druhé polovině 80. let. Celkový stav samotné nádrže se však neustále zhoršoval.

K novým pokusům o zlepšení technického stavu koupaliště došlo po roce 1998, ale ani vybetonováním a snížením dna bazénu se nepodařilo zamezit velkým ztrátám v podobě úniků vody. Z důvodu jejího neustálého doplňování byla voda většinu času relativně studená a nedostatečná filtrace nemohla zajistit její odpovídající čistotu. Tyto problémy spolu s řáděním vandalů vedly nakonec k uzavření koupaliště.

Současné koupaliště Miroslav

K poslední rekonstrukci koupaliště pak došlo na přelomu let 2014/2015. Z tohoto přehledu fungování Miroslavského koupaliště za 87 let jeho existence je zřejmé, že se téměř po celou dobu muselo potýkat se značnými technickoprovozními těžkostmi.

V Miroslavi 12. 5. 2016
Michal Klejdus