Koupaliště Miroslav

Historie koupaliště v Miroslavi

Podle dostupných pramenů byl iniciátorem výstavby koupaliště Okrašlovací spolek v Miroslavi (Verschőnerungsverein), který byl na oboujazyčný ustaven po první světové válce z původního, pouze německého názvu. K vybudování koupaliště bylo nutné překonat řadu problémů. Především šlo o získání pozemků Na Chmelnici, kde bylo nakonec koupaliště postaveno.

Stavba proběhla v červnu až srpnu 1929 poté, co obec věnovala k tomuto účelu částku 100 000 Kč. Okrašlovací spolek rovněž upravil vycházkové cestičky s pevnými lavičkami na odpočinek v lese u koupaliště (tzv. Grosswaldu). V lese býval rybníček a pramenil zde potok, který zásoboval bazén vodou. Jak můžeme vidět na dobových fotografiích ze třicátých let, byla plovárna velmi hojně navštěvována a její budovy se vyznačovaly zajímavou architekturou, která lahodí i oku dnešního pozorovatele.

Historie koupaliště Miroslav

Dle pamětníků byla plovárna na začátku padesátých let nějakou dobu mimo provoz pro svůj špatný technický stav. Jak vzpomínají tehdejší žáci ZŠ Miroslav, na přelomu let 1949/1950, chodili jako brigádníci pomáhat s hloubením studny vedle plaveckého bazénu. Do té doby se voda doplňovala pouze přirozeným přítokem z potoka, který tudy protékal, a studna měla sloužit k zlepšení výměny vody v bazénu.

V roce 1954 byl odsouhlasen akční plán, jehož součástí byla i oprava koupaliště. Za tímto účelem byla ustanovena zvláštní komise, která získala brigádníky i finanční prostředky (30 000 Kčs od státu a 8 434 Kčs sbírkou mezi občany). Při této akci velmi pomohla školní mládež a zvláště Státní traktorová stanice Miroslav, která také převzala koupaliště do správy. Pravděpodobně v průběhu 50. let byly v rámci snah o zúrodňování nevyužívané půdy provedeny meliorační práce, které postupně odvedly vodu z lesa nad koupalištěm. To nakonec vedlo k vyschnutí potoka, který původně přiváděl do koupaliště vodu. Proto bylo v pozdějších letech možné napouštět koupaliště pouze vodou ze studny a později z městského vodovodu.

Plovárna měla vysokou návštěvnost od konce války až do 90. let a konala se tam i řada oblíbených kulturních akcí. V roce 1972 provedl podnik komunálních služeb, jako svou největší investici toho roku, úpravu koupaliště s nákladem 255 000 Kč. Následně procházelo koupaliště dalšími opravami a úpravami včetně instalace bazénové filtrace ve druhé polovině 80. let. Celkový stav samotné nádrže se však neustále zhoršoval.

K novým pokusům o zlepšení technického stavu koupaliště došlo po roce 1998, ale ani vybetonováním a snížením dna bazénu se nepodařilo zamezit velkým ztrátám v podobě úniků vody. Z důvodu jejího neustálého doplňování byla voda většinu času relativně studená a nedostatečná filtrace nemohla zajistit její odpovídající čistotu. Tyto problémy spolu s řáděním vandalů vedly nakonec k uzavření koupaliště.

K poslední rekonstrukci koupaliště pak došlo na přelomu let 2014/2015. Z tohoto přehledu fungování Miroslavského koupaliště za 87 let jeho existence je zřejmé, že se téměř po celou dobu muselo potýkat se značnými technickoprovozními těžkostmi.

V Miroslavi 12. 5. 2016

Michal Klejdus

SMM Miroslav

TOPlist

 

 

 

     Zámek Miroslav

Město Miroslav